Radosza-számológyűrűk


Kérjük a kedves Szülőket és Pedagógusokat, hogy az eszközt addig ne adják a gyermekek kezébe, amíg nem tanítják meg nekik a használatát! Csak olyan művelet szerepeljen a példában, amelynek már minden számjegyét és műveletjelét ismerik a tanulók, és rendelkeznek a kirakáshoz szükséges gyakorlattal!

A Radosza-számológyűrűk hat-tízéves gyermekek számára készített térbeli képességfejlesztő taneszköz és logikai játék. Eredményesen alkalmazható különböző matematikai műveletek begyakorlására, és szöveges feladatok, illetve fejszámolás eredményének kirakására. Fejleszti a logikus gondolkodást, a térlátást, a memóriát, a kombinációs-és koncentrációs képességet, a kézügyességet, valamint a finom-motorikus mozgáskészséget. Használata nagyban elősegíti az irányismeret megszilárdulását (fel, le, balra, jobbra). Hozzájárul a kicsik szabálytartás-készségének kialakulásához, amely esetünkben azt jelenti, hogy a matematikai műveleteket számjegyenként, megadott sorrendben, balról jobbra kell kirakni másolás vagy szóbeli közlés alapján. Azokat a készséget és képességet is fejleszthetjük a gyűrűkkel, amelyeket a legtöbb videojátékokkal nem lehet. Otthon, iskolában, napköziben és táborban is használhatjuk az eszközt játékként, illetve taneszközként. Alkalmas házi feladatok elkészítésére, tanórai gyakorlásra, napközis foglalkozásra, és osztály- illetve évfolyamverseny rendezésére is. Általa a máskor unalmas gyakorlás játékossá és kedveltté válik.
Az eszköz nem számológép! Nem oldja meg a gyermek helyett a feladatot, és nem adja ki az eredményt!
A Radosza-gyűrűk fix, összecsukható és videojáték formában is készülhet többféle korosztály és közösség számára. Az öt-hétéves óvodások részére lehet kapni az ovigyűrűket. Kisiskolásoknak az író- valamint a számológyűrűket.
Az eszköz általában két, egymást egyetlen pontban metsző gyűrűből, vagyis kör alakú sínből áll (de más kivitelben tartalmazhat kettőnél több gyűrűt is). Ezekben csúszó elemek mozognak, amelyekre számjegyeket, matematikai műveletjeleket és egyéb jelöléseket festettünk. Esetünkben a két gyűrű közül az a vízszintes, amelyen egymás mellett, a függőleges gyűrű pedig az, amelyen egymás alatt helyezkednek el a számjegyek. A vízszintes gyűrű kerületén lehet a számokat - de csak az összes számot egyszerre – balra vagy jobbra tologatni. Ezt egy másik, függőlegesen futó gyűrű keresztezi, amelyen függőleges irányba le vagy fel lehet tologatni a számokat. A két gyűrű átmérője nem egyforma, ezért nem kettő, csak egy pontban keresztezik egymást. Ennek köszönhető, hogy a számjegyek a tologatás során sem dőlnek az oldalukra, illetve nem állnak fejre. A kereszteződésben a számok, műveletjelek és rajzos ábrák irányt tudnak váltani (fel, le, jobbra, balra irányba). A gyermeknek a vízszintes sorban, balról jobbra kell kiraknia a feladatot. Például: mennyi 7x8? Az eredményt (56) a gyermek mondja meg! Kirakás: zöld kör, 7-es, szorzásjel, 8-as, egyenlőségjel, 5-ös, 6-os, piros kör. A zöld kört és a piros kört azért kell a műveletek elé és után tenni, hogy azok elválasszák a kirakott feladatsort a többi számjegytől. A zöld kör a feladat kezdetét, a piros kör pedig a végét jelzi.
A kétjegyű számokat (például: 97) két csúszó elemből (9-es és 7-es) kell kirakni. A háromjegyű számokat három csúszó elemből, és így tovább.

Gyakorlati tanácsok:

Kérjük a kedves Szülőket és Pedagógusokat, hogy először együtt gyakoroljanak a gyermekekkel a gyűrűkön! Kezdetben egyszerű feladatokat fogalmazzunk meg! Mutassák, és mondják is a tanulóknak, amit csinálnak a kirakás során!
Például: „Először megkeressük az 1-est. Addig forgatjuk a gyűrűket, amíg meg nem találjuk az 1-est. Itt van! Most toljuk az 1-est a kereszteződésbe! Így, ni! Innen négy irányba: fel, le, balra, jobbra lehet mozgatni az 1-est, és persze a többi számot is. Figyeld meg, hogy csak az egész vízszintes, vagy csak az egész függőleges sort lehet tologatni együtt! Látod? Csak együtt az egyik vagy a másik sort, de egymagában egy-egy betűt nem.”
A kirakandó feladatot felírhatjuk a táblára vagy a füzetbe. Kijelölhetjük a tankönyvből vagy a munkafüzetből is, de lehet szóban is közölni. Ez utóbbi fejleszti legjobban a memóriát. Csak a műveletet fogalmazzuk meg, az eredményt ne! Például: Mennyi 7x8+14-32? Az eredményt (38) számolja ki a gyermek, és azzal együtt rakja ki a műveletet! Vagyis zöld kör, 7, x, 8, +, 1, 4, -, 3, 2, =, 3, 8, piros kör.

Példatár:

1. lecke:
A kezdeti feladatokat végezzék együtt a gyermekkel! Mondják hangosan, amit csinálnak!
„Toljuk együtt a kereszteződésbe, vagyis rakjuk ki az 1-est! Ehhez előbb meg kell keresnünk az 1-est. Addig forgatjuk a gyűrűket, amíg meg nem találjuk az 1-est! Nézd csak! Itt van! Most toljuk a kereszteződésbe! Így ni!
Most pedig toljuk együtt a kereszteződésbe a 2-est!
Most rakd ki egyedül a helyére, vagyis a kereszteződésbe a 3-ast!
Rakd ki a 0-t!”
Stb.
Jól van! Mára elég lesz.”

2. lecke:
Végezzék együtt ezeket a feladatokat is a gyermekkel! Mondják hangosan, amit csinálnak!
„Eddig egy elemet raktunk ki. Most kettővel gyakorolunk. Nem mindegy azonban, hogy milyen sorrendben toljuk egymás mellé őket! Kirakjuk például a zöld kört, mellé pedig a piros kört. Mellé! Tehát nem alá, nem fölé, hanem mellé rakjuk a piros kört! Előbb a zöld kört, aztán a piros kört! Keressük meg a zöld kört! Itt van! Toljuk a kereszteződésbe! Így ni! A piros kört viszont nem tudjuk a kereszteződésbe tolni, mert ott van már a zöld! Ezért a zöld kört eggyel balra toljuk. Mutasd, merre van balra! Igen! Erre toljuk a zöld kört (az egész vízszintes sorral együtt), majd mellé toljuk a piros kört. Amikor valamilyen feladatot kirakunk, azt mindig balról jobbra tesszük. Ez a kirakás sorrendje: balról jobbra.
Most rakjuk ki egymás mellé az 1-est és a + jelet!
Rakd ki egymás mellé, de most már egyedül a 2-est és az 1-est! Figyelj a sorrendre! Balról jobbra!
Rakd ki a 3-ast és a – jelet!
És így tovább!”

3. lecke:
Mondjuk hangosan, amit csinálunk!
„Mostantól minden kirakandó feladatot a zöld kör és a piros kör közé kell kiraknunk! A 2-est például úgy kell kiraknunk, hogy zöld kör, majd 2-es, aztán piros kör. A zöld kör jelzi, hogy ott kezdődik a feladat, a piros kör pedig azt mutatja, hogy ott végződik. Nézd, milyen sok szám és műveletjel van a gyűrűkön! Ha nem zöld körrel kezdenénk, és nem piros körrel zárnánk a sort, akkor honnan tudnánk, hogy hol kezdődik, és hol végződik a művelet? A zöld és a piros kör olyan keret, mint a füzetedben a négyzetrács. A számokat se akárhova írod, hanem a négyzetrácsba. Itt pedig a zöld kör és a piros kör közé kell kirakni a feladatot. Rakjuk ki együtt a zöld kör, 3-as, piros kör sort! A zöld kör, mint már mondtam, azt jelzi, hogy hol kezdődik a feladat, ezért először mindig a zöld körrel kezdünk. Toljuk a zöld kört a kereszteződésbe! Így, ni! Innen, a kereszteződésből négy irányba: fel, le, balra, jobbra lehet mozgatni a zöld kört, és persze a többi számot is. Figyeld meg, hogy csak az egész vízszintes, vagy csak az egész függőleges sort lehet tologatni! Látod? Csak együtt az egyik vagy a másik sort, de egymagában számot nem! Most pedig még egyszer mondom a feladatot. Zöld kör, 3-as, piros kör. Ezt a három elemet kell, ebben a sorrendben, balról jobbra - zöld kör, 3-as, piros kör - egymás mellé tolnunk. A zöld kört a kereszteződésbe csúsztatom, aztán eggyel balra tolom a zöld kört (az egész vízszintes sorral együtt). Ezután a kereszteződésbe, a zöld kör mellé tolom a 3-ast, majd azt is eggyel balra tolom. Végül a kereszteződésbe tolom a piros kört. Most már kiraktam a feladatot: zöld kör, 3-as, piros kör. A piros kört, ahogy már említettem, azért kell a végére tolnom, hogy jelezzem, itt végződik a feladat. Mostantól minden feladat elé kell tenni a zöld kört, utána pedig a pirosat! Az 1+3=4 feladatot például úgy kell kirakni, hogy zöld kör, 1-es, + jel, 3-as, = jel, 4-es, piros kör, és így tovább. Rakjuk ki együtt a 4-est, vagyis a zöld kör, 4-es, piros kör! Melyikkel kezdünk? A zöld körrel! Kiraktuk a zöld kört, aztán kiraktuk a 4-est, majd a piros kört. A zebránál is a zöld jelzésre indulsz, a pirosra pedig megállsz.”
Rakjuk ki együtt a zöld kör, 1-1=? (a megoldást a gyermek mondja meg és rakja ki!). Igen: zöld kör, 1-es, - jel, 1-es, = jel, 0, piros jel!
Rakd ki egyedül a zöld kör, 4 - ? = 1, piros kört! Igen, zöld kör, 4-es, - jel, 3-as, = jel, 1-es, piros kör.
Rakd ki! 9 - ? = 6. (Kirakandó az eredménnyel együtt, vagyis: zöld kör, 9,-, 3, =, 6, piros kör.)
Rakd ki! 92 mínusz mennyi = 63? (Kirakandó: zöld kör, 9,2,-2,9,=6,3, piros kör)

4. lecke helyett:
Egységes feladatgyűjteményt nem tudtunk szerkeszteni a Radosza-számológyűrűk használói számára, mert a gyermekek iskolánként más tanmenet szerint tanulnak. A Szülő és a Pedagógus konkrét, a gyermek naprakész tudását tükröző kirakási példákat a tanuló által használt tankönyvben, munkafüzetben és feladatgyűjteményben talál. A feladatokat fokozatosan, a gyermek tanulmányi szintjének megfelelően lehet bővíteni és nehezíteni. Összeadás, kivonás, osztás, szorzás, összetett-, illetve vegyes matematikai műveletek, valamint szöveges feladatok végezhetők el az eszköz segítségével A kirakandó feladatot közölhetjük szóban, de felírhatjuk a táblára vagy a füzetbe is, illetve kijelölhetjük a tankönyvből vagy a munkafüzetből. Kellő gyakorlás után a hasonló szinten levő gyermeket versenyeztetni is lehet. Lényeg, hogy a megoldandó feladat eredménye jó legyen, a kirakás pedig gyors! Akinek még nem megy olyan jól, mint a többieknek, az ne versenyezzen, hanem gyakoroljon! Vagyis játsszon többet a Radosza-számológyűrűkkel! Ebben a játékban nincs vesztes, csak olyan gyermek, aki még nem játszott vele eleget!

44 elem a SZÁMOLÓ GYŰRŰKHÖZ:
zöld, piros, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 0, 0, 0, 0, =, +, +, -, -, x, %, ?, joker, kisebb jel, nagyobb jel,
Kérd meg a tanító nénidet, hogy több (egyforma szinten levő) gyermeknek adja fel ugyanazt a feladatot! Versenyezzetek! Ki rakja ki elsőnek a feladatot helyesen? Akinek még nem olyan jól megy, az ne versenyezzen, hanem gyakoroljon! Vagyis játsszon többet az ovigyűrűkkel! Ebben a játékban nincs vesztes, csak olyan gyermek, aki még nem játszott vele eleget!Ugrás a lap tetejére