Radosza-muzsikagyűrűk


A Muzsika- gyűrű elsősorban kezdő zeneiskolások számára készült. A kottaolvasás képességét fejleszti, ezért hasznos lehet olyan nagyobb növendékek esetében is, akiknek ez még gondot okoz. (A gyűrű egyébként – több változatban is – logikai és ügyességi játékként bármely korosztálynak ajánlható!) Zenetanárok sokszor tapasztalják, hogy néhány növendék több év zenetanulás után sem képes lemondani kottaolvasáskor a „kiszámolós” módszerről. Ezt előzheti meg a Muzsika - gyűrű korai használata. A feladatok játékos megoldása során ugyanis a hang vizuális képét kell a növendéknek felidézni, ami idővel reflex-szé alakul – ily módon válik a gyűrű a kottaolvasás gyakorlásának hatékony eszközévé. A gyűrűn eltérő színekkel jelöltük a vonalra, valamint a vonalközre írható hangokat, és betűneveik is két színben jelennek meg. Ez a megoldás nagyon sokféle feladat megalkotását tette lehetővé. A könnyű feladatok mellett kínálunk nagyon nehezeket is, amelyeket nagyobb gyerekeknek tudunk jó szívvel ajánlani. A gyűrű egyben ügyességi játék is, nem elég a feladatokat fejben megoldani, azokat az eszközön ki is kell rakni. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos feladatokat egymással versenyezve oldjanak meg a tanulók. A feladatok egyformán fókuszálhatnak a violinkulcsos, illetve a basszuskulcsos hangok gyakorlására, de lehet egyetlen kulcsra is koncentrálni. Zongoristák esetében kiváló kiegészítője lehet a Papp Lajos-féle Zongora ABC 1. kötetének.

A Muzsika - gyűrű leírása:
A gyűrűn kulcsok, hangok és hangnevek találhatók. A kulcsok zöld színe a könnyebb megtalálást segítik, mint ahogyan a pótvonalas hangok egyetlen vonalon való megjelenítése is. Ez utóbbi értelmezését a szárazás iránya határozza meg:
- violinkulcsban fölfelé és lefelé szárazva: C’, A”;
- basszuskulcsban: nagy E, C’;
- a vonalon lévő hangok színe piros;
- a vonalközbe eső hangok színe fekete.
A hangnevek változó színei adott feladatoknál jelentéssel bírnak. Természetesen olyan feladatoknál, ahol erre a megkülönböztetésre nincs szükség, a betűnevek megkötés nélkül jelenthetnek vonalra vagy vonalközbe írható hangneveket is.

Feladatok gyűjteménye:
Előkészítősöknek és első osztályos növendékeknek ajánlott gyakorlatok:
A pici gyermek még nem ügyes a kottaolvasásban, a térlátása sem fejlett, érdemes segíteni őt a feladatok megoldásában. A tanár az általa kért összes hangot tegye fel a keresztező gyűrűre (a kisebb átmérőjű, függőleges gyűrűre) , így a hangkeresés nem igényli az egész játék térbeli mozgatását, kereséskor csak a keresztező (függőleges) gyűrűt kell forgatni. A gyermek így könnyebben találhatja meg a megfelelő hangokat vagy betűket. Ahogy a tanuló térlátása fejlődik, el lehet térni ettől a módszertől.
1. Kirakhatjuk sorban a vonalra eső piros hangokat.
2. Kirakhatjuk sorban a vonalközre eső fekete hangokat.
3. Kirakhatjuk sorban az összes hangot. (A kották színe itt is segítség, hiszen a jól megoldott feladat esetében nem jelenhet meg két egyforma szín egymás mellett.)
4. Kiindulásként tegyük ki a violinkulcsot, majd mellé a kulcs által jelzett egyvonalas G-t és az egyvonalas C-t, illetve a basszuskulcs mellé szintén a kulcs által jelzett kis F-et és az egyvonalas C-t. (Ez a feladat segíti Papp Lajos Zongora ABC-jének kezdő feladatait!)
5. Tetszőleges pentachord skálák kirakása violinkulcsban, stb. A következő feladat szintén a Zongora ABC darabjaira rímel:

Tükörképezős játék:
A tanár kirak egy párhangos dallamot violinkulcsban, a növendéknek tükörképeznie kell azt basszuskulcsban, illetve fordítva. (Érdemes az egyvonalas C tengelyhez kiszerkeszteni a dallamokat.) A feladatot úgy is meg lehet oldani, hogy a növendék nem kottával, hanem hangnevekkel rakja ki a tükörképezést, természetesen nagyon ügyelve arra, hogy a hangnevek színei megegyezzenek a hangok színeivel. Ez segíti a kottakép agyban történő rögzülését! Ez a gyakorlat nagyon hasznos lehet a Zongora ABC mellett, ugyanis a kotta tükörképezős gyakorlatainak lejátszása nem igényli a precíz kottaolvasást. A növendék hamar rájön arra, hogy könnyebben oldja meg a feladatokat, ha csak a leírt kottakép irányaira figyel (le és fel.) A gyűrűn azonban ezzel az egyszerűsítéssel semmire sem megy, kénytelen kiolvasni a hangokat. A kotta és gyűrű párhuzamos használatával a kottaolvasás biztossá tehető! Nagyobb növendékeknek ajánlott feladatok:
1. Toljunk egy kulcsot kiinduló pontnak a kereszteződésbe. Toljunk mellé egy tetszőleges hangnevet. Például: Violinkulcs + piros H.
A feladat az, hogy olyan H hangot kell megtalálni, ami vonalra esik = H’ Vagy: basszuskulcs + fekete A. Itt vonalközre írható A hangot kell megtalálni = Nagy A. Természetesen a kiinduló kulcs után tetszőleges számú betűnevet és kottát is kitehetünk.
2. Ugyan az a feladat, mint az 1.-nél, de a színeknek most nincs korlátozó szerepük. Violinkulcs + H.
A feladat az, hogy az összes violinkulcsos H-t megtaláljuk. A H esetében csak egyetlen megoldás van, viszont az összes többi hang esetében kettő. 3. Toljunk egy betűnevet kiinduló pontnak: Pl.: Fekete E.
A feladat, hogy toljuk mellé az összes olyan E-t, ami vonalközre esik bármilyen kulcsban = kis E, E”. Piros hang esetében természetesen a vonalon lévő hangokat kell megkeresni. Ennél a feladatnál cél lehet, a teljes vízszintes gyűrű kirakása.
4. Ebben a feladatban a színeknek nincs jelentőségük. Tekerjünk egy tetszőlege hangot kiinduló pontnak: pl.: C.
A feladat, hogy tegyük mellé az összes C-t minden kulcsban = C’, C”, kis C. Ebben a feladatban kérhetjük a hangok elé kitett megfelelő kulcsot is.

Hanggyakorló feladat:
A tanár kiindulópontnak teszi a violinkulcsot, mellé hangneveket sorakoztat föl.
Feladat:
A növendék is kirak egy violinkulcsot, és a hangneveknek megfelelő kottákat rakja ki színük szerint. (Ennél a feladatnál ügyelni kell arra, hogy violinkulcsban nincs fekete H hang, basszuskulcsban pedig fekete D!) Ugyanezt a feladatot el lehet végezni basszuskulccsal is. Természetesen a tanár kottát is kirakhat, akkor viszont a növendéknek a hangok nevét kell kiraknia. Ebben a feladatban nem kell figyelembe venni a színeket!

Transzponáló feladatok:
1. A tanár tegyen violinkulcsot kiindulópontnak, és rakjon ki mellé pár hangos dallamot.
Feladat:
A növendék ugyanezt a dallamot rakja ki basszuskulcsban! 2. Kulcscserével a fenti feladat.
Kodály-módszer fontos részét képezi a relatív szolmizálás. Ezt is gyakorolhatjuk a gyűrű használatával. A kottavonalas füzetben a növendék könnyen kiszámolja a dó - vagy más hang - helyét a ceruzája hegyével. A gyűrűn való kirakás esetén mindezt fejben kénytelen megtenni, ami biztosabb tudást eredményez!
Feladat:
A tanár tegyen ki egy kulcsot, mellé egy hangnevet, ami a dó helyét jelöli, majd egy dallamnak a kottáit is. Ezt követően tegye ki azt a kulcsot, amiben kéri a dallam transzponálását az új dó hangnevének megadásával. A növendék rakja ki az eredeti dallam transzponált változatát. Természetesen az előjegyzéseket a fejben oda kell gondolni.
Például: Violinkulcs/ D/ H-A-Fisz-E-Fisz. (l s m r m.)
A tanár kitesz egy basszuskulcsot és egy C hangnevet. A fenti dallam helyes transzponálása: A-G-E-D-E. Stb.
Hasznosabb, ha a táblára írjuk föl a feladatot oly módon, hogy a kulcs és a hangnem hangnévvel történő jelölése után szolmizációs hangokkal adjuk meg a kért dallamot.
Például: Violinkulcs/ F/ m r m l s d.
Megoldása természetesen: A G A D C F. Stb.

„Ahogy jön” versenyjáték:
Ez megegyezik a 3. gyakorlattal, azzal a megkötéssel, hogy az egész vízszintes gyűrűt ki kell rakni.
Feladat:
A növendék kezdjen azzal a betűnévvel, amit a leghamarabb megtalál, és a színének megfelelően keresse meg a kotta párját! Elég csak egyetlen kottát megkeresni kulcs megkötése nélkül. Folytassa tovább a feladatot a legkönnyebben megtalálható következő betűnévvel és annak kottapárjával, amíg a kör be nem zárul! (Javaslat: A négy zöld színű kulcsból tegyünk hármat a függőleges gyűrűre, egyet pedig a vízszintes gyűrűre kiinduló pontnak, és ezt követően kezdjünk bele a feladatba. A kör végéhez érve a kulcs megjelenése jelzi, hogy annak a helyére kell betenni az utolsónak megtalált hangot.) Kezdetben ez hosszadalmas munka lehet, érdemes házi feladatnak is föladni. (Ebben a játékban könnyítés, ha a színek korlátozó szerepét feloldjuk.) Csoportos órán viszont versenyezhetnek is a növendékek, hogy ki tudja hamarabb kirakni a teljes kört. A feladat ellenőrzésére egy másik diákot lehet felkérni. A győztest lehet jutalmazni. Az esélyegyenlőséget úgy lehet megteremteni, hogy a verseny előtt a két növendék az ellenfél gyűrűjén összekeverheti a kockákat és egy zöld kulcs megjelentetésével megadhatják a játék kiindulópontját is. Amikor úgy ítélik meg, hogy már kellően kitoltak az ellenfelükkel, el lehet kezdeni a versenyt. (Például: Ha a vízszintes gyűrűre rakjuk a betűneveket zárt sorban, sok plusz munkát adunk az ellenfélnek. Vigyázat! A függőleges gyűrűre való csoportosítás könnyítést jelent!) Nehezebb verzióját is kérhetjük ennek a játéknak: A megtalált betűnevek most egy adott szolmizációs hangot jelölnek. A tanár megadhatja, hogy mögé melyik szolmizációs hangot kéri. Ebben a játékban nincs szerepe a színeknek! Például: A megtalált betűnév legyen a dó, tegyük mellé a mi-nek megfelelő kottaképet, természetesen hozzá képzelve a megfelelő előjegyzést. Stb.
Megoldás:
D-Fisz/G-H/E-Gisz, stb..
Ezt a játékot a tanárok is játszhatják a növendékekkel. Kínos megtapasztalás lesz, hogy az ügyesebb növendék látványosan győzi le a tanárát, viszont hatalmas sikerélményt jelent a növendéknek! Természetesen ebben a feladatban a tudás mellett az ügyességnek is kiemelt szerepe van, ezért egyetlen tanár se keseredjen el, ha kezdetben a növendékével szemben alulmarad! Pár vereség után viszont érdemes lesz titokban otthon gyakorolni!
Megjegyzés:
Ez a játék lehetőséget biztosít arra, hogy a verseny ne csak órai feladat legyen. Azonos osztályú szolfézscsoportok is versenyezhetnek egymással, de iskolai versenyt is lehet szervezni. Ezen bárki részt vehet, aki már jól ismeri a törzshangokat. A győzelem nem feltétlenül az idősebb növendékek privilégiuma lehet, hiszen a tudás mellé virtuóz kézügyesség is kell. Természetesen az győz, aki ügyesebb. Ezek a versenyek erősíthetik a csoport szellemet, a közösséghez való tartozás pozitív érzését. A zenei órák menetéhez igazítottan másfajta feladatokat is ki lehet találni, de ezt már a zenét tanító kollégákra bízom!

Összeállította: Csontos József Attila zongoratanár, Békéscsaba, Gyula

Ugrás a lap tetejére