Radosza-ovigyűrűk


Kérjük a kedves Szülőket és Pedagógusokat, hogy az eszközt addig ne adják a gyermekek kezébe, amíg nem tanítják meg nekik a használatát! Csak olyan példát oldassanak meg az óvodásokkal, amelynek már minden elemét (színt, gyümölcsöt, stb.) ismerik a kicsik, és rendelkeznek a kirakáshoz szükséges gyakorlattal!

A Radosza - ovigyűrűk öt-hétéves gyermekek számára készített térbeli képességfejlesztő taneszköz és logikai játék. Eredményesen használható színek, síkidomok, mesefigurák, növények, állatok és más ismeretterjesztő ábrák megadott sorrendbe történő kirakására. Fejleszti a logikus gondolkodást, a térlátást, a memóriát, a kombinációs-és koncentrációs képességet, a kézügyességet, valamint a finom-motorikus mozgáskészséget. Használata nagyban elősegíti az irányok megtanulását, és hozzájárul a kicsik szabálytartásának kialakításához. Az eszköz azokat a készséget és képességet is fejleszti, amelyeket a videojátékok többsége nem. Otthon és óvodában is használhatjuk. Foglalkozásokon történő feladatmegoldásra és csoportverseny rendezésére is alkalmas. Általa a máskor unalmas gyakorlás játékossá, és kedveltté válik.

A Radosza-gyűrűk összecsukható, fix és videojáték formában is készül többféle korosztály és közösség számára. Nagyobbacska óvodásoknak az ovigyűrűk, kisiskolásoknak az író- valamint a számológyűrűk ajánlott.

Az eszköz általában két gyűrűből, vagyis kör alakú sínből áll (de más kivitelben tartalmazhat kettőnél több gyűrűt is). Ezekben csúszó elemek mozognak, amelyekre színeket, ábrákat vagy más jeleket festettünk. Esetünkben a két gyűrű közül az a vízszintes, amelyen egymás mellett helyezkednek el az ábrák (például alma, mellette cica, mellette, körte, és így tovább). A függőleges gyűrű pedig az, amelyen a figurák egymás alatt helyezkednek el. A vízszintes gyűrű kerületén lehet a csúszó elemeket balra vagy jobbra tologatni. Ezt egy másik, függőlegesen futó gyűrű keresztezi, amelyen lefelé vagy felfelé lehet tologatni a csúszó elemeket, de csak az egész sort együtt. A két gyűrű átmérője nem egyforma, ezért csak egyetlen pontban keresztezik egymást, és nem tudnak a csúszó elemekre festett jelek (cica, alma, körte, stb.) a köríveken való tologatás során oldalukra dőlni vagy fejre állni. A kereszteződésben a csúszó elemek irányt tudnak váltani fel, le, jobbra és balra irányba. A gyermeknek a vízszintes sorban kell kiraknia balról jobbra haladva a feladatot. Például: zöld négyzet (zöld), körte, cica, piros négyzet (piros). A zöldet és a pirosat azért kell a műveletek elé és után tenni, hogy azok elválasszák a kirakott feladatsort a többi ábrától. A zöld a feladat kezdetét, a piros pedig a végét jelzi.

Kérjük a kedves Szülőket és Óvó néniket, hogy először a gyermekekkel együtt gyakoroljanak az eszközön! Mutassák, és mondják is a kicsinek, amit csinálnak a művelet kirakása során! A kirakandó feladatokat lassan, fokozatosan bővítsék és nehezítsék!

Példatár

1. nehézségi fok feladatai:
A kezdeti feladatokat végezzük együtt a gyermekkel! Mondjuk hangosan, amit csinálnak! „Toljuk együtt a kereszteződésbe, vagyis rakjuk ki a sárga négyzetet (sárgát)! Ehhez előbb meg kell keresnünk a sárgát, hol van? Addig forgatjuk a gyűrűpárt, amíg meg nem találjuk… Itt van! Most toljuk a kereszteződésbe! Hol van a kereszteződés? Igen, ott. Akkor most toldd oda a sárágát! Így ni!
Most pedig rakjuk ki együtt a kereszteződésben az almát!
Most rakd ki egyedül a kék négyzetet!
Rakd ki a cicát!”
Rakd ki a szívet! Stb. Jól van! Mára elég lesz.”

2. szint:
Végezzük együtt ezeket a feladatokat is a gyermekkel! Mondjuk hangosan, amit csinálunk! „Eddig egy jelet raktunk ki. Kiraktuk a szívet, emlékszel? Most két elemet rakunk ki egymás mellé. Nem mindegy azonban, hogy milyen sorrendben toljuk egymás mellé őket! Kirakjuk a zöldet, mellé pedig a pirosat. Mellé! Nem alá, nem fölé, hanem mellé rakjuk a pirosat! Előbb a zöldet toljuk a helyére, aztán mellé rakjuk a pirosat! Keressük meg a zöldet! Itt van! Toljuk a kereszteződésbe! Így ni! A pirosat viszont nem tudjuk a kereszteződésbe tolni, hiszen már ott van a zöld. Ezért a zöldet eggyel balra toljuk. Mutasd, melyik a bal kezed! Helyes! Akkor merre van „a balra”? Igen! Erre, vagyis balra toljuk a zöldet, majd mellé toljuk a pirosat. Amikor feladatot rakunk ki, mindig balról jobbra végezzük. Ez a kirakás sorrendje: balról jobbra!
Most rakjuk ki egymás mellé a sárga négyzet, kék négyzet feladatot!
Most rakd ki egyedül a cica, autó feladatot!
Rakd ki az alma, kék négyzet feladatot!”
Stb.

3. szint:
Mondjuk hangosan, amit csinálunk!
„Mostantól minden kirakandó feladatot a zöld négyzet és a piros négyzet közé kell kiraknunk! A körtét például úgy kell a kereszteződésbe tolnunk, hogy zöld, majd körte, aztán piros. A zöld azt jelzi, hogy ott kezdődik a feladat, a piros pedig azt, hogy ott végződik. Nézd, milyen sok szín, gyümölcs, síkidom, állatka és más figura van a gyűrűkön! Ha nem a zölddel kezdenénk, és nem a pirossal zárnánk a sort, akkor honnan tudnánk, hogy hol kezdődik, és hol végződik a művelet? Rakjuk ki tehát közösen a zöld, körte, piros sort! A zöld, mint már mondtam, azt jelzi, hogy hol kezdődik a feladat, ezért először mindig a zölddel kezdünk. Toljuk a kereszteződésbe! Így, ni! Innen, a kereszteződésből négy irányba: fel, le, balra, jobbra lehet mozgatni a zöldet, és persze a többi elemet is. Figyeld meg, hogy csak az egész vízszintes, vagy csak az egész függőleges sort lehet tologatni! Látod? Csak együtt az egyik vagy a másik sort, de egymagában egy-egy színt vagy gyümölcsöt nem!
Most pedig mondom a feladatot még egyszer: Zöld, körte, piros. Ezt a három elemet kell, ebben a sorrendben, balról jobbra – zöld, körte, piros - egymás mellé tolnunk. A zöldet a kereszteződésbe csúsztatom, aztán eggyel balra tolom a zöldet (az egész vízszintes sorral együtt). Ezután a kereszteződésbe, a zöld mellé tolom a körtét, majd azt is eggyel balra tolom (az egész vízszintes sorral együtt). Végül a kereszteződésbe tolom a pirosat. Most már kiraktam a feladatot: zöld, körte, piros. A pirosat, ahogy már említettem, azért kell a végére tolnom, hogy jelezzem, itt végződik a feladat. Emlékszel, hogy a zebra előtt állva milyen színre indulhatsz, és milyen jelzésnél kell megállnod? Igen! A zöld lámpánál indulhatunk, a pirosnál pedig meg kell állnunk!
Aztán rakjuk ki együtt a cicát, vagyis a zöld, cica, piros sort! Melyikkel kezdünk? A zölddel! Kiraktuk a zöldet, aztán kiraktuk a cicát, majd a pirosat.
Rakjuk ki együtt a zöld, sárga négyzet, piros sort!
Rakd ki egyedül a zöld, olló, piros feladatot!
Rakd ki a zöld, erdei növény, piros! Melyik növényt választod a feladathoz? Az gombát? Jól van! Akkor tehát hogy hangzik a feladat? Igen: zöld, gomba, piros.
Rakd ki a zöld, valamilyen állat, piros sort! Melyik állatkát választod? A lepkét/pillangót? Jól van. Akkor hogy hangzik a feladat? Igen! Zöld, lepke, piros.
Most figyeld, hányat tapsolok! (Kettőt) Hányat tapsoltam? Igen, kettőt! Akkor a zöld után annyi szívet rakjál, amennyit tapsoltam. Vagyis zöld, szív, szív, piros.
Rakd ki a zöld, körte, körte, körte, piros sort!
Stb.

4. szint:
Rakd ki a zöld, alma, alma, alma, piros sort!
Rakd ki a zöld, cica, fésű, piros sort! Ügyelj a sorrendre! Tehát zöld, cica, fésű, piros.
Stb.

5. szint:
Rakd ki a zöld, cica, cica, kék négyzet, bögre, alma, piros sort!

6. szint:
Mennyit kell a 2 cicához adni, hogy 3 cica legyen? 2 cica + 1 cica = 3 cica. Rakd ki a zöld és a piros közé a 3 cicát! Vagyis a zöld, cica, cica, cica, piros.

7. szint:
Válogasd szét a gyümölcsöket és az állatokat! Az egyik gyűrűn főleg állatok legyenek! Aztán síkidomok, stb.

8. szint:
Az óvó néni összekeveri a képeket. Zöld, háromszög, négyzet, alma, piros. Keresd meg, melyik nem illik a sorba! Melyik a kakukktojás? (Az alma, mert az nem síkidom, hanem gyümölcs.) Rakd ki (az oda nem illő alma kihagyásával) a helyes sorrendet!

9. szint:
A gyermek hangosan megfogalmaz egy sorrendet. Például zöld, cica, körte, piros, majd elfordul. Ekkor az óvodapedagógus, vagy hasonló fejlettségi szintű társa ezeket az ábrákat más sorrendben kirakja. A gyermek visszafordul, és visszarendezi a képeket az eredeti sorrendbe.

10. szint:
Most csak a hangok alapján játszunk!
A gyümölcsöket toldd át a függőleges gyűrűbe!
Ha a gyermek elkészült, az óvodapedagógus ismerteti a feladatot:
A zöld után rakd ki azt az állatot, amelyiknek a hangját hallod (macska), azután tegyél egy pirosat! Ha ez már jól megy, rakd ki annak a képét, aminek a hangját hallod, és annyiszor, ahányszor hallod! Például autóberregés (autó) kétszer, stb.

11. szint:
Rakd ki hallás után a síkidomokat! Zöld, háromszög, négyzet, téglalap, piros. Melyik a tele háromszög, és melyik az üres? Melyik a félkör? Stb.

12. szint:
A gyűrűkön látható képekből készített kártyákkal az óvó néni kirak egy sort, például zöld, lyukas háromszög, félkör, piros. Miután a gyermek megnézte, lefordítja a képeket, és emlékezetből ki kell raknia a látott sort a vízszintes gyűrűn. Versenyt is lehet rendezni belőle.

13. szint:
A zöld után azt rakd ki, amit a hátadra rajzoltam az ujjammal!

14. szint:
Szöveges feladatok és találós kérdések megfejtéseinek kirakása.

15. szint
Kérd meg az óvó nénidet, hogy több (egyforma szinten levő) gyermeknek adja fel ugyanazt a feladatot! Versenyezzetek! Ki rakja ki elsőnek a példát helyesen? Akinek még nem olyan jól megy, az ne versenyezzen, hanem gyakoroljon! Vagyis játsszon többet az ovigyűrűkkel! Ebben a játékban ugyanis nincs vesztes, csak olyan gyermek, aki még nem játszott eleget az eszközzel!

Ugrás a lap tetejére